Geen artikelen gevonden, probeer een ander zoekwoord
Processing your document

Jaarverslag 2021

Archief

Voorwoord

Jaarverslag Construcity | 2021

Met veel trots en tevredenheid stellen we u het eerste jaarverslag voor van Construcity.brussels, de Pool Opleiding Werk die werd opgericht in 2021.

Ondanks de coronacrisis hebben de verschillende partners hun structurele samenwerking uit de sectorale kaderovereenkomst tussen de Brusselse gewestelijke overheden en de sociale partners uit de bouwsector officieel gemaakt. De Pool Opleiding Werk, die gebouwd is op de funderingen van het Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector en het sectorinitiatief Construcity, kreeg een bredere en sterkere opdracht toevertrouwd.


Deze concretisering versterkt de synergieën tussen de openbare en private partners die erop gericht zijn de duurzame tewerkstelling in de Brusselse bouwsector te bevorderen. Doordat de verschillende diensten gegroepeerd zijn onder het operationele gezag van het directiecomité, kan Construcity.brussels immers de ambitie koesteren om een geïntegreerd dienstenaanbod voor te stellen aan alle doelgroepen en zo het unieke contactpunt te zijn voor elk initiatief of elke vraag in verband met tewerkstelling of opleiding in de bouwsector.


Het tekort aan arbeidskrachten, de klimaatuitdagingen die steeds dringender worden, de technologische evolutie, de economische en maatschappelijke verandering van ons Gewest: het zijn allemaal uitdagingen die de partners dagelijks aangaan binnen Construcity.brussels. Deze situatie biedt evenzeer kansen om onze beroepen aantrekkelijker te maken voor alle Brusselaars.


De Brusselse bouwsector telt heel wat verschillende beroepen en bedrijven die maar al te graag Brusselse werknemers in dienst willen nemen. Onze sector is toekomstgericht en zoekt momenteel heel wat arbeidskrachten. Dat zal in de komende jaren ook zo blijven.


Construcity.brussels wil aan de hand van begeleiding, promotie van de sector en opleidingen de vraag en het aanbod rond tewerkstelling en opleiding samenbrengen op één plek. Construcity.brussels biedt werkzoekenden, werkgevers, leerlingen en leerkrachten begeleiding in de zoektocht naar een opleiding of een duurzame job.


Zoals u zult lezen, stond 2021 in het teken van de oprichting van de POW en hebben we terreinacties gevoerd, zo dicht mogelijk bij ons doelpubliek. In 2022 zullen er – en daar zijn we zeker van – heel veel concrete acties op poten worden gezet om de duurzame tewerkstelling in de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken. De POW heeft een forum ingericht waar kan worden overlegd en nagedacht over concrete gemeenschappelijke acties op basis van de expertise van elke partner. Het Renolution-project, waarvan wij de werkgroep tewerkstelling en opleiding aansturen, is een duidelijk voorbeeld van de voordelen van dit forum.


Wij wensen u veel leesplezier!

Laurent Schiltz, Voorzitter, en St├ęphanie Leclercq, Ondervoorzitter