Geen artikelen gevonden, probeer een ander zoekwoord
Processing your document

Jaarverslag 2021

Archief

Onze organisatie

Jaarverslag Construcity | 2021

Construcity.brussels is sinds juni 2021 de Pool Opleiding Werk (POW) voor de bouw in Brussel. De organisatie ontstond uit een sterke samenwerking tussen de openbare en de private partners van de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze is gebouwd op de fundamenten van het Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector en geïnspireerd op de werkwijze van de voormalige feitelijke vereniging “ConstruCity”.


Construcity.brussels wil het unieke trefpunt zijn waar mensen zich informeren, oriënteren en opleiden om een duurzame carrière op te bouwen in de bouwsector. Om dat te bereiken, zijn we actief in vijf domeinen: monitoring van de sector, promotie van de sector, opleiding, tewerkstelling en onderwijs.


Construcity.brussels is een organisatie met drie pijlers (opleiding, tewerkstelling en sectorwerking) die verenigd zijn onder één enkel operationeel gezag. Via haar uitgebreide directiecomité wil de organisatie ook een forum zijn waar overlegd en nagedacht wordt over de acties die moeten worden opgezet om de doelstellingen te bereiken.

Ons doel is meer bepaald opleiding, tewerkstelling en onderwijs in de bouwsector te versterken, te ontwikkelen en te promoten, duurzaam bouwen en circulaire economie te promoten bij die opleidings, onderwijs- en tewerkstellingsinitiatieven met betrekking tot de bouwberoepen en op die manier de economische en maatschappelijke ontwikkeling van het Brussels Gewest te ondersteunen. In dat opzicht ondernemen we onder meer de volgende activiteiten:

  • het opleidingsniveau in de verschillende domeinen van de bouw verhogen
  • initiatieven van de opleidingsverstrekkers die werken met werkzoekenden
  • initiatieven van de opleidingsverstrekkers die werknemers bijscholen, onder andere door hen gemeenschappelijke tools voor permanente opleiding ter beschikking te stellen
  • initiatieven van de opleidingsverstrekkers die de auditoren van de Formation PME en haar werknemers opleiden
  • initiatieven van de opleidingsverstrekkers die werken met leerlingen/studenten en leerkrachten uit het middelbaar en hoger onderwijs, alsook het onderwijs voor sociale promotie en alternerend en duaal leren
  • de begeleiding en inschakeling van werkzoekenden op de arbeidsmarkt in en buiten Brussel
  • de versterking van de adviesverlening aan de bedrijven uit de sector (denk maar aan vacatures verzamelen, ‘matching’, enzovoort) en de verbetering van de wedertewerkstelling
  • de terbeschikkingstelling van geavanceerde infrastructuur en materiaal voor de onderwijsinstellingen en alle opleidingsverstrekkers
  • initiatieven van de instanties die instaan voor de validering van competenties van werknemers en werkzoekenden
  • de organisatie van evenementen en/of activiteiten om de sector te promoten
  • de promotie van de beroepen en kwalificaties van de sector, alsook de opleidingen die daar toegang toe geven
  • de opwaardering van het imago van de beroepen in kwestie
  • de monitoring van de sector
  • de ontwikkeling van technisch-pedagogische expertise om een betere kennis van de beroepen van de sector te garanderen, om te anticiperen op de evolutie van die beroepen op middellange en lange termijn en om de programma’s en opleidingsmethodes aan die evolutie te kunnen aanpassen

 

Om onze acties te kunnen opzetten, maken we gebruik van ons centrale contactpunt in de Koningsstraat 45 in Brussel, maar ook van de opleidingscentra van Bruxelles Formation Construction in Neder-Over-Heembeek en van efp in Ukkel. En dan mogen we onze thuisbasis in Anderlecht niet vergeten. Daar wordt geavanceerd technisch-pedagogisch materiaal ontwikkeld en ter beschikking gesteld, voornamelijk rond duurzaam bouwen en veiligheid op de werf.