Geen artikelen gevonden, probeer een ander zoekwoord
Processing your document

Jaarverslag 2021

Archief

Opleiding

Jaarverslag Construcity | 2021

personen opgeleid

Werkzoekenden en werknemers staan centraal bij de opleidingsactiviteiten van de Pool Opleiding Werk. Een goede basisopleiding moet immers worden verdergezet onder de vorm van kwaliteitsvol levenslang leren om een duurzame tewerkstelling in onze voortdurend veranderende sector te kunnen garanderen.

 

Het opleidingsaanbod van de sectorale pijler voor werkzoekenden in de Brusselse bouwsector is uitgebreid en gevarieerd. Bruxelles Formation, VDAB en hun partners bieden opleidingen aan voor allerlei soorten doelgroepen. En dan is er ook nog efp, dat breed inzet op alternerend leren!

 

 

Construcity.brussels heeft ook besloten om zijn middelen en expertise ter beschikking te stellen en zo de opleidingen en het onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen aan de hand van bijscholingsmodules die in het opleidingstraject kunnen worden opgenomen of een opleiding kunnen aanvullen. Bovendien worden ook infrastructuur en geavanceerd didactisch materiaal ontwikkeld en ter beschikking gesteld.

 

De uitgedachte opleidingsmodules en het didactisch materiaal zijn voornamelijk opgebouwd rond drie thema's:

 

 • Veiligheid en ergonomie: veiligheid en welzijn op de werf zijn van essentieel belang. De meeste werkgelateerde (dodelijke) ongevallen en ziektes gebeuren door te vallen van hoogtes en lasten te tillen. Die oorzaken vormen een belangrijke reden om de sector te verlaten.
 • Ecologisch bouwen en circulaire economie: dit zijn dé uitdagingen van vandaag en morgen, maar ook kansen op werk. Wij ontwikkelen opleidingsmodules, pilootprojecten en technisch-pedagogische installaties om de spelers uit de sector te helpen bij de transitie naar ecologisch bouwen en circulaire economie.
 • Technologische evolutie: de beroepen, werkwijzen en werkinstrumenten evolueren steeds sneller en worden almaar vaker ingezet op het terrein. Het is essentieel om deze evolutie te volgen om actieve en toekomstige arbeidskrachten een duurzame job in de sector te kunnen aanbieden.

 

Het doel van die modules is om de inzetbaarheid van werkzoekenden, leerlingen en studenten te verhogen door hun basis breder te maken.

 

In deze tijden van gezondheidscrisis en afstandsleren hebben wij werkzoekenden ook Chromebooks ter beschikking gesteld, zodat ze sommige delen van hun opleiding online konden volgen.

 

Werknemersopleidingen stonden in 2020 op een laag pitje, maar dat is nu grotendeels heropgestart, voornamelijk de opleidingen rond veiligheid en circulaire economie.

 

In navolging van de beslissing van 14 mei 2020 en het besluit van 17 juni 2020 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de invoering van crisismaatregelen om de Brusselse bouwbedrijven en aannemers te ondersteunen die getroffen zijn door de strijd tegen de verspreiding van Covid-19 werd het project Buildcircular.brussels opgezet. Dat project wil professionals opleiden over circulaire economie.

 

De opleidingen van Buildcircular.brussels willen in het bijzonder:

  • de kwaliteit van de uitvoering van energiewerken in het kader van de Renovatiestrategie van het Gewest verhogen
  • de kwaliteit van de werkzaamheden voor een circulair, lokaal en sociaal beheer verhogen

 

Dat project werd vastgelegd in een sectoraal akkoord. Het project liep normaal tot de zomer van 2021, maar door de gezondheidscrisis werd het verlengd tot eind 2022. Zo kunnen zo veel mogelijk bedrijven en aannemers deelnemen.

Enkele voorbeelden van initiatieven die we graag in de schijnwerpers zetten:

Duurzaam bouwen en circulaire economie SVC Station Brussel-West

Opleidingstraject afbraak en herbewerking voor enigszins ondergekwalificeerde werkzoekenden

In het kader van de projectoproep SVC3 (stadsvernieuwingscontract station Brussel-West) van de gemeente Anderlecht voert Construcity.brussels een project over meerdere jaren. Die activiteiten hebben geen rechtstreeks verband met de GPCE-acties, maar ze tonen aan hoe sterk we ijveren voor circulair bouwen en worden opgezet door het personeel van de vzw.

 

Het gaat over het project DR3E in samenwerking met Casablanco en Bruxelles Formation. In 2021 werd het tweede van de drie voorziene trajecten afgerond. Het laatste ging in oktober van start. Dit initiatief omvat een aspect "opleiding" en een aspect "ontdekking", bestemd voor de verenigingen in de buurt en georganiseerd in de vorm van open ateliers.

 

Het pedagogisch doel van de opleiding voor de deelnemers is:

 

 • de bouwberoepen en de vaardigheden voor wedertewerkstelling ontdekken
 • het project binnen de bouwsector verduidelijken
 • een vooropleiding of een opleiding volgen of een job vinden in de bouwsector (sociale economie)
 • basiskennis verwerven over techniek, veiligheid en gereedschap

 

Duur: 99 dagen, verdeeld over 9 maanden opleiding, waarvan 67 dagen in 2021.

 

Van de zeven mensen die de opleiding hebben aangevat, hebben er zes de opleiding afgewerkt en onder andere hun VCA-certificaat behaald en een opleiding gevolgd om op hoogte te kunnen werken.

 

De deelnemers aan dit traject hebben deelgenomen aan het ReUse-project. Sommigen onder hen wilden hun opleiding bovendien afsluiten met een weekje vrijwillige stage om de lopende werken af te ronden.

Zes stagiairs hebben een job gevonden. De andere stagiair wilde nog een kwalificerende opleiding volgen.

Opleidingen Build Circular.Brussels

Buildcircular.brussels is een project om de Brusselse bouwbedrijven op te leiden en te adviseren rond circulair bouwen. De Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad is verantwoordelijk voor het begeleidingsluik; het BRC Bouw staat in voor het opleidingsluik. Dit project werd op poten gezet in het kader van het relanceplan van het Brussels Gewest na de coronacrisis en is nu opgenomen in Renolution.

Materiauteek

 

Materiauteek is een project waarbij een pedagogische website is ontwikkeld over het hergebruik van bouwmaterialen van een typisch Brussels huis. Het doel van de Materiauteek is om het doelpubliek een ludieke en makkelijke tool aan te bieden die hen snel concrete en noodzakelijke informatie biedt over het hergebruik van de verschillende bouwmaterialen die ze bij een renovatie aantreffen.

De website toont een typisch Brussels huis waarvan elk materiaal zijn eigen “fiche” heeft met een omschrijving en advies.

 

De site is klaar en is beschikbaar via: http://materiauteek.brussels.

Werkzoekenden in bouwopleiding nemen deel aan een sportief en artistiek project

In de zomer van 2020 werd er in samenwerking met Centre FAC et met de steun van Constructiv een artistiek bouwproject gerealiseerd. Een tiental werkzoekenden in een bouwopleiding kregen de kans om mee te werken aan het beeldhouwwerk "'30 augustus 1991, Tokio" van de artiest Pierre Larauza. Het kunstwerk is een eerbetoon aan het legendarische wereldrecord verspringen van de Amerikaanse atleet Mike Powell en kreeg een permanente plaats aan het Koning Boudewijnstadion te Brussel. Naast het beeldhouwwerk van de kunstenaar, legden de werkzoekenden een echte permanente verspringbaan aan. Hier kunnen kinderen en jongeren van de buurt dagelijks naar hartenlust komen springen, spelen en elkaar ontmoeten. De aanwezigheid van Mike Powell op de inhuldiging van het kunstwerk, die plaats vond op 2 augustus 2021, was de kers op de taart voor de vele jongeren die via dit project hun aangeleerde vaardigheden gebruikten voor de realisatie van dit concreet project. De Amerikaanse atleet aarzelde niet om de ConstruCity-helm op te zetten om Constructiv, Construcity.brussels en de werkzoekenden van het Centre Fac te bedanken.


Een prachtig ontwikkelingsproject voor de openbare ruimte waarin sport, kunst en bouw worden gecombineerd.

Opleidingsbeurs

Construcity organiseerde op 20 oktober, in de Week van duurzaam bouwen en met behulp van zijn partners, een opleidingsbeurs voor wie werk zoekt in de bouwsector.

In the spotlight :

Opleidingen Build Circular.Brussels

Buildcircular.brussels is een project om de Brusselse bouwbedrijven op te leiden en te adviseren rond circulair bouwen. De Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad is verantwoordelijk voor het begeleidingsluik; het BRC Bouw staat in voor het opleidingsluik. Dit project werd op poten gezet in het kader van het relanceplan van het Brussels Gewest na de coronacrisis en is nu opgenomen in Renolution.

Om deze transitie naar circulair bouwen te versnellen en de bouwbedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen, moest Construcity van de Brusselse regering zorgen dat de opleidingen over circulaire economie gratis aangeboden zouden worden aan die bouwbedrijven.

De opleidingscatalogus vindt u op www.buildcircular.brussels.

 

Door de coronamaatregelen kon het programma niet volledig worden uitgerold. We moesten de opleidingen deels op afstand geven. Desondanks hebben we die digitale opleidingen goed benut om sinds 2020 meer dan 1.200 mensen uit onze sector in Brussel bewust te maken rond de principes van circulaire economie in de bouw. Dit was noodzakelijk om de aannemers de mogelijkheden van de circulaire economie in de Brusselse bouwsector te laten ontdekken en hen aan te sporen om zich daarin te scholen.

En de resultaten zijn ernaar: in 2021 werden er 100 opleidingen georganiseerd voor niet minder dan 676 Brusselse professionals!

Opleiding in enkele cijfers:

 

Aantal uren waarin geavanceerde infrastructuur ter beschikking werd gesteld: 2.900

Aantal opgeleide mensen (alle doelgroepen): 5.634