Geen artikelen gevonden, probeer een ander zoekwoord
Processing your document

Jaarverslag 2021

Archief

Tewerkstelling

Jaarverslag Construcity | 2021

werkzoekenden

965 werkzoekenden kregen begeleiding van Construcity!

 

Op het vlak van tewerkstelling informeert Construcity werkzoekenden en/of leerlingen in opleiding over vacatures en stageplaatsen bij bedrijven. Maar Construcity kan evenzeer bedrijven helpen door ze in contact te brengen met de profielen die ze zoeken.

Construcity organiseert proactief activiteiten om vacatures en werkzoekenden te matchen en om geïnteresseerde werkzoekenden voor te bereiden op een job in de bouwsector.


Door de gezondheidscrisis moesten wij ons, net zoals in 2020, aanpassen. Een groot deel van het werk moest op afstand gebeuren, wat niet bevorderlijk is voor toeleidingsacties, vooral voor laaggeschoolde werkzoekenden.

Toch konden de adviseurs van Construcity de kwaliteit verbeteren door individueler te werk te gaan, zelfs op afstand. Daar waar het kon, kozen we wel voor persoonlijk contact. We weten immers dat de mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan, niet altijd over het nodige materiaal beschikken voor begeleiding op afstand. Voor die mensen hebben we een ‘light’ permanentiesysteem behouden om het risico op contact zoveel mogelijk in te perken, zowel voor de adviseurs als voor onze doelgroepen.


We hopen dat we onze doelgroepen in 2022 opnieuw veel vaker fysiek kunnen ontmoeten, onder andere tijdens de jobbeurzen die nu weer fysiek plaatsvinden.

 

Enkele voorbeelden van acties

Tewerkstellingsworkshops:

Er werden maar liefst vijf sessies van de workshop “Voorbereiding op het leven op de werf” gegeven aan 31 stagiairs. Het doel van deze workshops is om in drie dagen de kennis en tools te verwerven om een baan te kunnen vinden in de bouwsector.

 
Screening “polyvalente arbeider”:

Deze screening wordt georganiseerd in samenwerking met Jeugd En Stad (JES). Twee weken lang leggen werkzoekenden jonger dan 30 met een profiel van handlanger of polyvalente arbeider een reeks praktijktesten af  om hun profiel en loopbaanplan beter in kaart te kunnen brengen.

Door de gezondheidscrisis moesten we de aantallen beperken. Zo konden 24 werkzoekenden deelnemen, verspreid over drie sessies.


Uit de screening blijkt meestal dat de werkzoekende doorverwezen moeten worden naar een opleiding.

We stellen vast dat de gemiddelde leeftijd van de kandidaten daalt: die was 35 jaar in 2021, terwijl de gemiddelde leeftijd de drie vorige jaren op 40 jaar lag. Ongeveer de helft van de kandidaten die deelnamen aan deze screenings had een beroepsprofiel gelinkt aan afwerking.

 

De doorstroming na de screening en de daaropvolgende begeleiding door de adviseurs van JES of Construcity is bijzonder positief: 24% volgt een opleiding, 41% doet aan werkplekleren en 29% gaat aan de slag; oftewel een positief resultaat van 91%.

 

Beroepenscreenings:

Dit soort screening is bedoeld voor werkzoekenden met een duidelijk beroepsprofiel: bestuurder van een verreiker/aanslaan van lasten, vloerder, bekister, metselaar, cementeerder, stukadoor, elektricien, schilder.

Er konden vijf praktische screenings plaatsvinden. Het resultaat was dat de deelnemers georiënteerd werden naar een opleiding.

 

Jobdating:

Door de gezondheidscrisis kon er slechts één fysieke jobdating worden georganiseerd. Drie bedrijven hebben er zestien mogelijke kandidaten ontmoet.

In the spotlight :

Sinds januari 2021 maakt een werknemer van de CBBH deel uit van het team van Construcity.brussels.

Zijn job? Facilitator sociale clausule bedrijven.

Zijn taak?

  • Bedrijven informeren over de verschillende soorten sociale clausules
  • Advies verschaffen over de verschillende opleidings- en stagemogelijkheden
  • Helpen om de meest geschikte sociale clausules te vinden
  • Administratieve ondersteuning bieden tijdens het hele proces
  • Helpen om kandidaten te vinden om aan de clausule te voldoen

 

De facilitatoren van de CBBH en Actiris bieden bedrijven en aanbestedende overheden een gepersonaliseerde begeleiding aan bij het proces van de sociale clausules. De facilitatoren van Actiris organiseren ook een opleiding voor de aanbestedende overheden en bieden hen begeleiding.

De tewerkstellingsacties in cijfers:

965 werkzoekenden kregen advies en werden begeleid tijdens hun traject naar de bouwsector

239 werkacties na een bezoek aan Construcity

32 infosessies

9 screenings

Meer dan 500 bouwvacatures op de site van Actiris!